Medlemskap

Medlemskap i Kalmar Pistolklubb för aktiva pistolskyttar söks enklast via mail till sekreteraren.

sekreterare@kalmarpk.se


är du inte pistolskytt sedan tidigare skall du istället läsa om nybörjarskytte


Ansökan skall innehålla:


Kontaktuppgifter.

CV.

Berätta varför du är intresserad av pistolskytte. Ange om du har en referensperson som är pistolskytt.


Medlemsavgift 2022 är

för aktiva medlemmar 1200.-. I detta ingår avgift till förbundet samt tidskriften Nationellt pistolskytte.


För passiva / stödjande medlemmar är avgiften 300.-


Styrelsen Kalmar Pistolklubb beviljar medlemskap.