Medlemskap

Kalmar Pistolklubb

 Svenska pistolskytteförbundet SPSF

Medlemskap i Kalmar Pistolklubb söks enklast via mail till sekreteraren.

sekreterare@kalmarpk.se


är du inte pistolskytt sedan tidigare skall du även läsa om nybörjarskytte


Ansökan skall innehålla:


Kontaktuppgifter.

CV.

Berätta varför du är intresserad av pistolskytte.


Medlemsavgift 2019 är

för aktiva medlemmar 1100.-. I detta ingår avgift till förbundet samt tidskriften Nationellt pistolskytte.


För passiva / stödjande medlemmar är avgiften 300.-


Styrelsen Kalmar Pistolklubb beviljar medlemskap.