Kalmar PK

Kalmar Pistolklubb

 Svenska pistolskytteförbundet SPSF

Utbildar och tävlar i pistolskytte i enlighet med
svenska pistolskytteförbundets verksamhet.
- OBS! Kretsfält 4 flyttad prel. till 27/9 Med det läget vi har beträffande Corona så har Kretsen beslutat att flytta fram tävlingar till dess att läget är bättre.


Med anledning av Covid19 se nedan:

Skjutprogram finns på

sidan skjutprogram
Kalendern gäller.