Kalmar PK

Kalmar Pistolklubb

 Svenska pistolskytteförbundet SPSF

Utbildar och tävlar i pistolskytte i enlighet med svenska pistolskytteförbundets verksamhet.