Kalmar PK

Kalmar Pistolklubb

 Svenska pistolskytteförbundet SPSF

Håll koll på kalendern i sommar -  organiserad träning dyker upp med kort varsel när tid och funktionärer finns.