Kalmar PK

Kalmar Pistolklubb

 Svenska pistolskytteförbundet SPSF

Utbildar och tävlar i pistolskytte i enlighet med
svenska pistolskytteförbundets verksamhet.

- OBS! Kretsfält 4 flyttad prel. till 27/9 


3:e och 10:e maj ska det enligt programmet vara kretsmästerskap i Högsby respektive 6:e kretsfält i Mönsterås.

Med det läget vi har beträffande Corona så har Kretsen beslutat att flytta fram dessa tävlingar till dess att läget är bättre.


- Kretstävling Milsnabb 7 juni i Emmaboda och Mönsterås kan ev också utgå. 

Med anledning av Covid19 se nedan:

Skjutprogram finns på

sidan skjutprogram
Kalendern gäller.