Kalmar PK

Kalmar Pistolklubb

 Svenska pistolskytteförbundet SPSF

Utbildar och tävlar i pistolskytte i enlighet med
svenska pistolskytteförbundets verksamhet.

Hemmabanetävlingen i milsnabb har börjat!

TITTA i kalendern.
Med det läget vi har beträffande Corona så har Kretsen beslutat att flytta fram tävlingar till dess att läget är bättre.


Med anledning av Covid19 se nedan:

Skjutprogram finns på

sidan skjutprogram
Kalendern gäller.