Hemortensbanor

KLASS- OCH VAPENGRUPPINDELNING

Klassindelning

Klass 3 Öppen för skyttar tillhörande riksmästarklassen i precisionsskjutning

Damer kan tävla i egen damklass.


Klass 2: Öppen för skyttar som före aktuellet tävlingsår erövrat pistolskyttemärke i guld men inte hänförs till klass 3.

Damer, Veteraner och Juniorer kan tävla i egen klass.


Klass 1s: Skyttar som före aktuellt tävlingsår erövrat högst pistolskyttemärke i silver


Klass 1b: Skyttar som före aktuellt tävlingsår erövrat högst pistolskyttemärke i brons


Klass 1u: Skyttar som före aktuellt tävlingsår inte erövrat pistolskyttemärke i någon valör


Klass 3 jun: Damer och herrar tillhörande riksmästarklassen i precisionsskjutning och som under aktuellt tävlingår fyller högst 20 år.


Klass 2 jun: Damer och herrar som före aktuellet tävlingsår erövrat pistolskyttemärke i guld och som under aktuellet tävlingsår fyller högst 20 år.


Klass 1s jun Dam- och herrjun som före aktuellt tävlingår erövrat högst pistolskyttemärke i silver och som under aktuellet tävlingår fyller högst 20 år.


Klass 1b jun Dam- och herrjun som före aktuellt tävlingsår erövrat högst pistolskyttemärke i brons


Klass 1u jun Dam- och herrjun som före aktuellet tävlingsår inte erövrat pistolskyttemärke i någon valör och som under aktuellt tävlingår fyller högst 20 år.


Klass Vet Y:Damer och herrar som under aktuellt tävlingsår fyller 60 år eller mer.


Klass Vet Ä:Damer och herrar som under aktuellt tävlingsår fyller 70 år eller merVapengruppindelning

Med hänsyn till vapnens egenskaper m m indelas dessa i följande vapengrupper:


Vapengrupp A1 FN- Browning och Husqvarna Pistol m/07, m/40 och VKT Lahti L 35,

Glock 17, 19 (Pistol 88), Parabellum, ”Luger” P08 samt Walther P 38,

HP (pistol m/39). Se SHB F.4.1.1.


Vapengrupp A2 7,65 mm Waltherpistol, Manhurin, m fl m/PP och PPK samt

SIG-SAUER P 225, P 226 och P 228 .

OBS! SIG-SAUER vapen i ”sportutförande” så som t.ex. X-Five,

X-Six,allruond m fl ingår inte in denna grupp. Dessa tillhör

vapengrupp A3. I vapengrupp A2 ingår endast vapen i

tjänstevapenutförande. Se SHB F.4.1.2


Vapengrupp A3 Alla övriga vapen som uppfyller kraven för vgrp A i SHB. Se SHB

F.4.1.3. Beträffande ammunition se SHB mom F.3.1.


Vapengrupp B Pistoler och revolvrar som inte hänförs till vgrp A.

Kaliber 7,6-11,4 mm (.30-.45) Se SHB F.4.2

Vapengrupp C Pistoler och revolvrar med kaliber 5,6 mm (.22 LR). Se SHB F.4.3