Kalmarträffen

Kalmar Pistolklubb

 Svenska pistolskytteförbundet SPSF

Kalmarträffen 2020-03-29

Söndag efter sommartidsomställning.