Kalmarträffen

Kalmar Pistolklubb

 Svenska pistolskytteförbundet SPSF

Kalmarträffen 2020 INSTÄLLD!

2020-03-23 

Kalmarträffen 2020 är inställd.

Kalmar PK styrelse har beslutat att tävlingen svårligen kan/bör genomföras under rådande omständigheter.