Skjutprogram

Kalmar Pistolklubb

 Svenska pistolskytteförbundet SPSF

Förändringar av skjutprogrammet kan komma att göras under året för att harmonisera med krets eller nationella tävlingar, eller pga yttre omständigheter.

I det tryckta programmet stämmer inte datum för Mårtensträffen och Hubertusträffen pga att datum för dessa har ändrats under året.


Programmet i kalendern gäller.