Skjutprogram

Kalmar Pistolklubb

 Svenska pistolskytteförbundet SPSF

Kalendern för 2020 är preliminär tills verksamhetsplanen är fastställd.

Förändringar av skjutprogrammet kan komma att göras under året för att harmonisera med krets eller nationella tävlingar, eller pga yttre omständigheter.