Skjutprogram

Kalmar Pistolklubb

 Svenska pistolskytteförbundet SPSF

Förändringar av skjutprogrammet kan komma att göras under året för att harmonisera med krets eller nationella tävlingar, eller pga yttre omständigheter.

190415

Justering av skjutprogrammet.
Vissa justeringar har gjorts och programmet i kalendern och på hemsidan är uppdaterade.


Kretsen har beslutat att serietävling i milsnabb går på våren, och precision på hösten. För att få in det i vårt eget program utan att behöva lägga om allting, så kommer KPK att ha serietävlingar i milsnabb respektive precision, på måndagkvällar.


Vissa krockar kommer finnas kvar, framförallt gentemot nationella tävlingar. De som inte åker på nationella tävlingar ges då fortfarande chansen att tävla i klubbserie, övriga får prioritera.

Kalendern på hemsidan gäller i första hand, dokumentet och anslagen på klubben uppdateras så fort alla justeringar gjorts.