Nybörjarskytte

Kalmar Pistolklubb

 Svenska pistolskytteförbundet SPSF

Kurs för 2020 är under planering. Du kan anmäla ditt intresse via kontaktformulär eller e-post till sekreteraren.Under 2019 genomfördes utbildningen med nedanstående förutsättningar. Inför 2020 kommer vissa förändringar göras i upplägget.


 • Pistolklubb kommer att genomföra grundkurs pistolskytte under mars månad 2019.
 • Kursen kommer att leda fram till ett sk. grönt kort, såväl teori som praktik kommer att varvas.
 • Kursen genomförs i två steg under helger vid två till fyra tillfällen.
 • Kursen genomförs enbart på svenska.
 • Steg 1 är ”prova på” innehåller information, presentation, frågestund, säkerhetsgenomgång samt skjutning.
 • Kostnad för prova på är 100.-


 • Steg 2 är för de som vill fortsätta.
 • Kostnad för steg 2 är för juniorer ej fyllda 21år 2.000.- övriga 4.000.- i detta ingår kursmaterial och medlemsavgifter.

Detta skall vara betalt innan kursen påbörjas.

 • Du skall ha med dig legitimation samt utdrag ur belastningsregistret till första tillfället.

Länk till polisen för att begära ditt registerutdrag


 • Du som har fyllt 18 år är välkommen att söka på e-post sekreterare@kalmarpk.se
 • Ansökan skall innehålla
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • CV
 • Personligt brev som besvarar frågan

-varför jag vill börja skjuta pistol-

 • Välkommen med din ansökan senast 2019-02-28


Utbildning kontakt


Fredrik

sekreterare@kalmarpk.se


Tobias

utbildning@kalmarpk.se