Prova på pistolskytte

Prova på pistolskytteSkytteutbildning för nybörjare


Varje år har vi utbildning för nybörjare inom ramen för Svenska pistolskytteförbundets reglemente. 


Utbildningen 2023 planeras för närvarande.


Tidigare avviserad provapådag kommer att hållas under senvinter/vår 2023. Anmälan för denna dag öppnar ca en månad innan aktuellt datum.

Vi återkommer med vilka datum som gäller.


Ett krav för att få delta i utbildningen är att du inte förekommer i polisens belastningsregister. Vi kräver därför utdrag ur belastningsregistret innan du godkänns för utbildningen.


Utbildningen sker i en grupp med andra nybörjare där teori och praktik varvas och där du lär dig grunderna som sporten kräver. Huvuddelen utgörs av att skjuta vapen i kaliber .22LR, men även teori om säkerhet, lagstiftnin vapenklasser och skytteformer m.m.

Syftet med kursen är att du skall klara av kraven för pistolskyttekortet, som du får när du är klar med teori- och skjutprovet.

Detta kort kan liknas vid golfens gröna kort. Du kan efter det vara med i tävlingar, både i Kalmar pistolklubb och i andra klubbar. 
Vi har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda annan skytteverksamhet än ovanstående.