Nybörjarskytte och Företagsskytte

De personer som under 2020 anmälde sitt intresse för en nybörjarkurs, kommer att erbjudas en prova på dag under hösten.


Vi hoppas att därefter kunna gå vidare med en utbildning under våren 2022 för de som önskar och som uppfyller kraven.


 Vi hoppas kunna återuppta företags- och eventskytte under 2022.