Nybörjarskytte och Företagsskytte

Med anledning av den pågående pandemin kan vi för närvarande inte erbjuda skytte för nybörjare eller företag.


Vi kan inte ta emot nya anmälningar från nybörjare.

Tidigare intresseanmälningar står på väntelista.


Ingen utbildning är planerad under våren 2021.


OBS! Vi kan inte ta emot nybörjare under 2021. Vi har inget kösystem, vi lägger upp ny information på hemsidan när pandemin avtar.